Basislogica applicatie
Hieronder geven we kort de logica/filosofie van onze applicatie weer. Om te weten hoe iedere stap precies kan uitgevoerd worden, verwijzen we naar de specifieke uitleg nadien.

Een zitting voorbereiden met agendapunten

We starten van de logica dat verschillende agendapunten ontwerpbesluiten bevatten en aan een zitting hangen. Wanneer we dus een zitting wensen voor te bereiden zien we volgende volgorde:
1/ Aanmaken van agendapunten/ontwerpbesluiten via de linkernavigatie “agendapunten”. (Hoe, wat, waar: zie verder)
2/ Als de agendapunten de ontwerpbesluiten bevatten, kunnen we starten met de voorbereiding van de eigenlijke zitting, i.e. het opmaken van de ontwerpagenda via de actie “nieuwe zitting”.
3/ Eens de ontwerpagenda is opgebouwd, kunnen we de deze vervolgens publiceren indien verreist.
Er kan ook gewerkt worden met volgende volgorde:
1/ Aanmaken zitting
2/ Aanmaken agenda in de zitting
3/ Aanvullen van de agendapunten (ontwerpbesluiten) via zitting of rechtstreeks via agendapunten.
4/ Eens de ontwerpagenda is opgebouwd, kunnen we de deze vervolgens publiceren indien verreist.

Een zitting houden

1/ Als de zitting start, duiden we het begintijdstip van de zitting aan.
2/ Tijdens de zitting maken we extra notities in de notulen van de zitting en notuleren aanwezigen, stemmingen en eventuele onderbrekingen. Er kan een intro en afsluitende tekst verzorgd worden.
3/ Als de zitting afgelopen is, duiden we het eindtijdstip van de zitting aan.

Afhandelen van een zitting

Na de zitting kunnen de nodige handtekeningen worden verzameld via Gelinkt Notuleren en de nodige stukken gepubliceerd en gemeld.
Export as PDF
Copy link
On this page
Een zitting voorbereiden met agendapunten
Een zitting houden
Afhandelen van een zitting