Comment on page

Bijlagen

Een bijlage toevoegen aan een besluit
Bijlagen worden idealiter toegevoegd via een extra sjabloon, en geannoteerd zoals het oorspronkelijke reglement.
Soms kan het ook handig zijn om een bijlage in .pdf toe te voegen, omdat de editor niet toelaat deze anders toe te voegen. bijv. een illustratie bij de tekst of een jaarrekening kunnen vandaag als .pdf toegevoegd worden.
Hoe?
Bij het editeren van een agendapunt zie je 2 extra "tabbladen", i.e. document en bijlagen.
de tabbladen "document" en "bijlagen" bij de opmaak van een agendapunt/ontwerpbesluit.
Het tabblad "document" refereert naar het ontwerpbesluit / agendapunt.
Het tabblad "bijlagen" brengt je tot het overzicht en de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen in verschillende formaten.
Onder het tabblad "bijlagen" kan je een bestand toevoegen, dit hechten aan het betreffende besluit, en aangeven of het regelgevend is, of niet.
Daarna kan je via de tabbladen weer naar je document, en zie je naast "bijlagen" het aantal toegevoegde bijlagen.
Bij het bewerken van een agendapunt/ontwerpbesluit vanuit de zitting, zie je links onderaan de tabbladen "document" / "bijlagen".
schermafbeelding editeren van een agendapunt vanuit een zitting.
Bij het publiceren van een document, worden de bijlagen onderaan meegegeven (zie schermafbeelding).
Bij uittreksels en Notulen worden de bijlagen onderaan vermeld.