Veranderen de publicatieregels door de invoering van gelinkt publiceren?
Neen, de gelinkte publicatieplicht wijzigt op zich niets aan de de publicatieregels zoals vastgelegd in het DLB.
Voorbeeld: Voor het college van burgemeester en schepenen gaat het inderdaad om besluitenlijsten, reglementen en verordeningen (incl. een eventuele deontologische code) die gepubliceerd moeten worden.
Een handig overzicht van de publicatie- en/of meldingsplichtige besluiten en documenten vind je hier: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/werking_bestuur/2019_Publicatie_meldingsplicht.pdf
Export as PDF
Copy link