Databank Erediensten

Laatst gewijzigd: 12/01/2023

Wat is de databank Erediensten en waarvoor dient het?

De databank Erediensten is een product van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het is een verzamelplaats van inzendingen van (centrale) besturen van de eredienst, gemeenten, provincies en representatieve organen.

Dit betekent dat alle besluiten en documenten die digitaal verstuurd worden via de module Toezicht in het Loket voor Lokale Besturen (of via ReligioPoint) daar opgeslagen worden en bekeken kunnen worden.

Wie heeft er toegang tot de databank?

De (centrale) besturen van de eredienst, gemeenten, provincies, representatieve organen en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

In deze databank kan je de stukken terugvinden die je indiende via de module Toezicht. Ook de actoren die decretaal toegang moeten hebben, kunnen deze stukken in de databank Toezicht raadplegen. Afhankelijk van het type besluit of document kan dat het centraal bestuur zijn waartoe het bestuur van de eredienst behoort, maar ook het representatief orgaan, de gemeente, de provincie of het Agentschap Binnenlands bestuur (provinciegouverneur /minister).

Hoe gebruik ik de databank?

Locatie

Om naar de databank te gaan kan je, mits aanmelding, rechtstreeks naar de databank surfen: https://databankerediensten.lokaalbestuur.vlaanderen.be/ of via het module Databank Erediensten in het Loket voor Lokale besturen.

Overzicht

Wanneer je je in de databank bevindt kan je verschillende zaken doen. We gaan ze een voor een bekijken in deze handleiding.

Filteren

Aan de linker kant van je scherm kan je verschillende filters zien. Deze helpen je om de lijst van inzendingen te verkleinen wanneer die te lang is om iets te vinden.

Je kan filteren op:

  • Bestuurseenheid: Dit is de naam van de bestuurseenheid die een document ingezonden heeft.

  • Provincie: Dit is de provincie waar de bestuurseenheid die een document ingezonden heeft toe behoort

  • Type bestuur: Is de inzender een Bestuur van de Eredienst, Centraal Bestuur, Gemeente, Provincie, Representatief orgaan?

  • Categorie dossier: Welk dossier zoek je? Notulen? Jaarrekeningen, Budget?

  • Periode zitting/besluit: Wanneer werd dit document aangemaakt?

In het onderstaande voorbeeld filteren we op Categorie, en kiezen we om alleen jaarrekeningen te zien: We merken dat dit bestuur tot nu toe maar één jaarrekening heeft ingezonden.

Documenten bekijken

Wanneer een bestuur documenten heeft ingezonden, zullen alle documenten die dat bestuur kan bekijken in de lijst staan.

Als een bestuur geen documenten heeft ingezonden, zal de databank leeg staan.

Je kan dan kiezen om meer details te zien over een inzending, door op de knop Bekijk te klikken.

Deze details komen dan aan de rechter kant te staan, in een apart venstertje waar je ook het volledig document als bijlage kan downloaden (dit zijn de details en bijlages die ingevuld en ingezonden zijn geweest in de Toezicht-module van het loket).

Tot welke stukken heb ik toegang met mijn organisatie?

Een gedetailleerde toelichting over het indiening en ontvangst van stukken vind je hier.

Als bestuur van de eredienst heb je toegang

Tot je eigen stukken

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, budget(wijziging), meerjarenplan(wijziging), jaarrekening en eindrekening

Toegang tot inzendingen van je centraal bestuur

Géén

Toegang tot inzendingen van je representatief orgaan

Dit zijn de volgende inzending: advies budget(wijziging)

Toegang tot inzendingen van je hoofdgemeente- of provincie-overheid

Dit zijn de volgende inzendingen: schorsingsbesluit betreffende het bestuur, schorsingsbesluit betreffende het centraal bestuur, besluit budget(wijziging); besluit meerjarenplan(wijziging)

Niet via de databank erediensten, maar wél via het berichtencentrum

Het vernietigingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van de Vlaamse Regering, het schorsingsbesluit van je provinciegouverneur, het goedkeuringsbesluit van je provinciegouverneur (betreffende de jaarrekening en de eindrekening), uitspraak beroepsprocedure (betreffende meerjarenplan en de budget(wijziging))


Als centraal bestuur van de eredienst heb je toegang

Tot je eigen stukken

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, gecoördineerd indienen van budget(wijziging), gecoördineerd indienen van meerjarenplan(wijziging), gecoördineerd indienen van jaarrekeningen en eindrekening

Toegang tot inzendingen van je besturen van de eredienst

Dit zijn de volgende inzendingen: jaarrekening, budget(wijziging) en meerjarenplan(wijziging)

Toegang tot inzendingen van je representatief orgaan

Dit zijn de volgende inzending: advies budget(wijziging)

Toegang tot inzendingen van je hoofdgemeente- of provincie-overheid

Dit zijn de volgende inzendingen: schorsingsbesluit betreffende het bestuur, schorsingsbesluit betreffende het centraal bestuur, besluit budget(wijziging); besluit meerjarenplan(wijziging)

Niet via de databank erediensten, maar wél via het berichtencentrum

Het vernietigingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van de Vlaamse Regering, het schorsingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van je provinciegouverneur, het goedkeuringsbesluit van je provinciegouverneur (betreffende de jaarrekening of de eindrekening), uitspraak beroepsprocedure (betreffende meerjarenplan en de budget(wijziging))


Als gemeente of provincie heb je toegang

Tot je eigen stukken

Dit zijn de volgende inzendingen: schorsingsbesluit betreffende het bestuur, schorsingsbesluit betreffende het centraal bestuur, advies jaarrekening, besluit budget(wijziging), besluit meerjarenplan(wijziging)

Toegang tot inzendingen van je besturen van de eredienst

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, jaarrekening van besturen zonder centrale besturen, budget(wijziging) van besturen zonder centrale besturen, meerjarenplan(wijziging) van besturen zonder centrale besturen

Toegang tot inzendingen van de centrale besturen van de eredienst

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, gecoördineerd indienen van de jaarrekeningen, gecoördineerd indienen van budget(wijziging), gecoördineerd indienen van meerjarenplan(wijziging)

Toegang tot inzendingen van de representatieve organen

Dit zijn de volgende inzendingen: advies meerjarenplan(wijziging)

Niet via de databank erediensten, maar wél via het berichtencentrum

Het vernietigingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van de Vlaamse Regering, het schorsingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van de provinciegouverneur, het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur (betreffende de jaarrekening of de eindrekening), uitspraak beroepsprocedure (betreffende meerjarenplan en de budget(wijziging)).


Als representatief orgaan heb je toegang

Tot je eigen stukken

Dit zijn de volgende inzendingen: advies budget(wijziging), advies meerjarenplan(wijziging), opgestarte eredienstendossiers

Toegang tot inzendingen van je besturen van de eredienst

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, budget(wijziging) van besturen zonder centrale besturen, meerjarenplan(wijziging) van besturen zonder centrale besturen

Toegang tot inzendingen van je centrale besturen van de eredienst

Dit zijn de volgende inzendingen: notulen, besluit handhaven, gecoördineerd indienen van budget(wijziging), gecoördineerd indienen van meerjarenplan(wijziging)

Toegang tot inzendingen van de betrokken gemeenten of provincies

Dit zijn de volgende inzendingen: schorsingsbesluit betreffende het bestuur, schorsingsbesluit betreffende het centraal bestuur, besluit budget(wijziging); besluit meerjarenplan(wijziging)

Niet via de databank erediensten, maar wél via het berichtencentrum

Het vernietigingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van de Vlaamse Regering, het schorsingsbesluit (betreffende het bestuur of het centraal bestuur) van je provinciegouverneur, het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur (betreffende de jaarrekening en de eindrekening), uitspraak beroepsprocedure (betreffende meerjarenplan en de budget(wijziging)).


Mailnotificaties

Als er een nieuwe inzending beschikbaar is voor je organisatie, dan kan je hierover een notificatiemail ontvangen. Je beheert zelf wie deze mails kan ontvangen voor je organisatie.

Rechts op je overzichtsscherm vind je daarom de mogelijkheid om dit te beheren in de module Databank Erediensten.

Als je in de hoofding bovenaan rechts op Ontvang mails bij nieuwe inzending klikt, komt er een pop-up tevoorschijn. Hier kan je ingeven naar welk mailadres de notificatiemails gestuurd moeten worden.

Merk op dat je meerdere emailadressen kan registreren. Je scheidt de mails door middel van een puntkomma.

Bvb: Mail1@adres.be;Mail2@adres.be;Mail3@adres.be

Nog niet duidelijk?

Bekijk zeker onze Veelgestelde vragen of contacteer ons op LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be.

Last updated