Status integratie ReligioPoint

Deze pagina geeft de laatste stand van zaken weer betreffende de integratie met ReligioPoint

Voor welke inzendingen is er op dit moment een integratie voorzien?

Opgeleverd

Integratie: inzendingen versturen vanuit ReligioPoint door (centrale) besturen van eredienst en representatieve organen (sinds 1/2023)

Voor de volgende belangrijke meldingen en besluiten is er al een integratie voorzien:

Type organisatieInzending

Bestuur van de eredienst

Notulen Besluit handhaven Jaarrekening Eindrekening Meerjarenplan(wijziging) Budget(wijziging)

Centraal bestuur van de eredienst

Notulen Besluit handhaven Jaarrekeningen van de besturen van de eredienst Meerjarenplannen(wijzigingen) van de besturen van de eredienst Budgetten(wijzigingen) van de besturen van de eredienst

Representatief orgaan

Advies budget(wijziging) Advies Meerjarenplan(wijziging)

Gemeente/Provincie

Inzendingen worden gedaan (via het notuleringspakket) in het Loket. ReligioPoint is géén notuleringspakket voor gemeenten en provincies. Op dit moment moeten gemeenten en provincies besluiten/document via ReligioPoint en het Loket indienen, indien het (centraal) bestuur van de eredienst aangesloten is op ReligioPoint.

Integratie: mandaten en bedienaren indienen vanuit ReligioPoint door besturen van de eredienst (sinds 7/2023)

Na afloop van de verkiezingen van 2023 van de besturen en centrale besturen van de eredienst is het de doelstelling om de mandaten en bedienaren vanuit ReligioPoint te laten doorstromen naar het Loket voor lokale besturen.

Gemeenten en provincies die inzicht willen krijgen in de mandaten en bedienaren bij besturen die op ReligioPoint zijn aangesloten, kunnen ze nu tijdelijk enkel op ReligioPoint consulteren.

Integratie: communicatie ontvangen en reageren op de provinciegouverneur en de minister vanuit ReligioPoint door (centrale) besturen van de eredienst (sinds 12/2023)

Er wordt op dit moment gewerkt om de integratie te voorzien met ReligioPoint. De onderstaande opgelijste stukken komen aan in het loket van het desbetreffende bestuur (gemeente, provincie, bestuur van de eredienst, centraal bestuur en representatief orgaan). Merk op dat we bijkomend een mail sturen naar een (centraal) bestuur van de eredienst, indien ze aangesloten zijn op ReligioPoint. Deze tijdelijke oplossing geldt voor de volgende inzendingen:

 • Goedkeuringsbesluit Jaarrekening

 • Goedkeuringsbesluit Eindrekening

 • Schorsingsbesluit Notulen van de provinciegouverneur

 • Uitspraak beroepsprocedure

 • Kennisgevingen, adviesvragen, waarschuwingen ikv eredienstendossiers

In ontwikkeling

Integratie: inzendingen ophalen bij het Loket voor lokale besturen

De stukken die rechtstreeks vanuit het Loket voor lokale besturen worden ingezonden, zijn nu nog niet zichtbaar in ReligioPoint. Hierdoor ondervinden de gebruikers in de volgende scenario's impact:

Scenario 1 - Gemeenten en provincies dienen besluiten betreffende een (centraal) bestuur van de eredienst die aangesloten is op ReligioPoint op te laden op ReligioPoint én het Loket

 • Voorlopig is er voor dit geval nog geen integratie voorzien. We werken eraan om ReligioPoint de besluiten op te halen uit het loket, waardoor de (centrale) besturen van de eredienst wel toegang tot het besluit/document krijgen, nadat het is opgeladen in het loket.

 • Bijkomend dienen de notuleringspakketten aangepast worden, waardoor de besluiten betreffende erediensten gemeld kunnen worden in het loket.

Dit betekent dus dat de gemeente of provincie, voor de stukken bestemd voor het (centraal) bestuur van de eredienst dat ReligioPoint gebruikt, de stukken ook oplaadt op ReligioPoint op dezelfde dag.

 • De volgende inzendingen dienen dus op het Loket ingediend worden en afzonderlijk op ReligioPoint aangeleverd te worden (voor eredienstbesturen die ReligioPoint gebruiken):

  • Advies bij jaarrekening eredienstbestuur

  • Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur

  • Besluit over meerjarenplan(aanpassing) eredienstbestuur

  • Schorsing beslissing eredienstbesturen

Scenario 2 - Het centraal bestuur gebruikt ReligioPoint, en één van de onderliggende besturen van de eredienst gebruikt het Loket

 • Voorlopig is er voor dit uitzonderlijk geval nog geen integratie voorzien.

  • Dit betekent dat het eredienstbestuur de te verzenden documenten oplaadt in het Digitaal Loket EN via mail bezorgt aan het centraal bestuur. Dit is slechts tijdelijk.

  • De volgende inzendingen dienen dus afzonderlijk per mail bij je centraal bestuur (die enkel ReligioPoint gebruikt) aangeleverd te worden:

   • Jaarrekening

   • Budget(wijziging)

   • Meerjarenplan(wijziging)

Scenario 2 - Het centraal bestuur gebruikt Loket, en één van de onderliggende besturen van de eredienst gebruikt ReligioPoint

 • Voorlopig is er voor dit uitzonderlijk geval nog geen integratie voorzien.

  • Dit betekent dat het centraal eredienstbestuur de te verzenden documenten oplaadt in het Digitaal Loket EN via mail bezorgt aan het bestuur van de eredienst. Dit is slechts tijdelijk.

Last updated