Toezicht

Laatst aangepast 27/10/2022

Over de Module

De module Toezicht laat je toe om verschillende types van dossiers* te verzenden naar:

 • De Provinciegouverneur

 • De Vlaamse regering en de minister

 • De Gemeente/Provincie

 • Het Centraal Bestuur van de Eredienst

 • Het Representatief Orgaan

De verschillende types van dossiers die je kan aanmaken en verzenden zijn:

 • Budget(wijziging) (incl. beleidsnota)

 • Eindrekening

 • Jaarrekening

 • Meerjarenplan(aanpassing)

 • Notulen

Je kan via de overzichtspagina of via de knop 'Menu modules' naar het toezicht navigeren. Hier kan je stukken melden aan de toezichthoudende overheid.

Overzicht

In eerste instantie zal je overzicht leeg zijn. Concepten en verstuurde dossiers komen in dit overzicht terecht.

Nieuwe melding aanmaken

Via de knop rechtsboven Maak nieuwe melding kan je een nieuwe dossier versturen.

Eerst kan je bij het veld 'Type dossier’ kiezen tussen de dossiers die je kan aanleveren. Je kan scrollen doorheen de lijst of typen in het zoekveld om het type dossier te vinden.

Afhankelijk van het type dossier zal er een formulier verschijnen. Vul alle verplichte velden in.

Verplichte velden

 • Type dossier

 • Welk beslissingsorgaan nam het besluit?

 • Datum zitting/notulen

 • Gaat het over een origineel document of een wijziging? (staat niet in elk formulier)

 • Rapportjaar of rapportperiode (staat niet in elk formulier)

 • Bijlage (een bijlage kan maximaal 1024 mb zijn. Gebruik best geen .zip, .exe of .rar bestanden)

De keuzemogelijkheid Voeg nieuwe link toe mag je overslaan. Dit is niet van toepassing voor erediensten. Ga meteen naar Bestanden toevoegen.

Als je per ongeluk op de knop Voeg nieuw link toe klikt terwijl je geen link wilt toevoegen, zal je voordat je de melding verstuurt de link moeten verwijderen. Dit kan met het knop Verwijder Link onder het veld.

Wanneer alle velden ingevuld zijn kan je met de knop Verzenden het dossier doorsturen. Dit betekent dat je dan in orde bent voor alle actoren die de inzending moeten ontvangen.

Als je het dossier nog niet wilt versturen (je wilt het later nakijken, er ontbreekt nog informatie,...) kan je het dossier als concept bewaren. Dit slaat alle data, die je al ingevuld hebt, op.

Een melding wijzigen

Een verstuurd dossier kan enkel bekeken worden. Je kan de bijlagen wel downloaden, maar niet aanpassen of verwijderen.

Indien je een fout hebt gemaakt, maak je een nieuwe melding en verstuur je het dossier opnieuw.

Een concept kan worden bewerkt, bewaard, verstuurd of verwijderd.

Een dossier bewerken doet je door op Bekijk in het overzicht te klikken.

Een melding bekijken

Je kan de details van een dossier bekijken door op Bekijk te klikken. Je krijgt extra informatie zoals wanneer het dossier al dan niet verstuurd werd.

Nog niet duidelijk?

Bekijk zeker onze Veelgestelde vragen of contacteer ons op LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be

Last updated