BBC-DR

Onmiddellijk na de verzending van een beleidsrapport aan de toezichthoudende overheid moet je over dat vastgesteld beleidsrapport ook de Digitale Rapportering aan de Vlaamse Regering bezorgen.

  • Het beleidsrapport is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de Digitale Rapportering.

  • Ook in het kader van de Planlastvermindering is de Digitale Rapportering essentieel, omdat de toekenning en de evaluatie van subsidies door diverse Vlaamse administraties daarvan afhankelijk is.

Daarnaast moet je per kwartaal aan de Vlaamse overheid ook rapporteren over de verrichte transacties van dat kwartaal. Ook dat gebeurt via het aanleveren van een Digitale Rapportering m.b.t. het kwartaal.

Locatie

Je kan via de overzichtspagina of via de knop 'Menu modules' naar het module BBC-DR navigeren. Hier kan de Digitale Rapportering worden bezorgd aan de Vlaamse Regering.

Overzicht

In eerste instantie zal je overzicht leeg zijn. Concepten en verstuurde dossiers komen in dit overzicht terecht.

Een rapport aanleveren

Let op: Doe de inzending van de beleidsrapporten (de stukken behandeld door de raad) in het kader van het bestuurlijk toezicht altijd via de module Toezicht in het digitaal loket.

Je kan een nieuw rapport versturen door op de knop Lever nieuw rapport aan te klikken.

Elke aanlevering in kader van digitale rapportering bestaat uit één XML file en één XBRL file per beleidsrapport.

Let op: Maak dus per beleidsrapport een nieuwe aanlevering.

Als je het dossier nog niet wil versturen (je wilt het later nakijken, je mist één van de bestanden,...) kan je het dossier als concept bewaren.

Let op: Je kan enkel versturen wanneer je twee bestanden hebt opgeladen. Kijk zeker na of het één XML en één XBRL is — en dat de bestanden bij hetzelfde beleidsrapport horen.

Een rapport wijzigen

Een verstuurd dossier kan enkel worden bekeken. Je kan de bijlagen wel downloaden, maar niet aanpassen of verwijderen.

Een concept kan worden bewerkt, verwijderd of verstuurd.

Een rapport bekijken

Je kan de details van een rapport bekijken door op Bekijk te klikken. Je krijgt extra informatie zoals degene die het heeft gewijzigd en wanneer het dossier al dan niet werd verstuurd.

Last updated