Mandatenbeheer

Locatie

Je kan via de overzichtspagina of via de knop 'Menu modules' naar het mandatenbeheer navigeren. Hier kan de mandatendatabank beheerd worden voor de Gemeenten, Districten, Provincies en OCMW’s.

Overzicht

In het overzicht vind je voor het bestuur waarvoor je bent aangemeld de bestuursorganen met hun mandatarissen. Voor elk mandaat is er een nieuwe rij in de tabel voorzien.

Totalen

Per bestuur staat er een limiet op het aantal mandaten. De som van de huidige situatie kan je bovenaan vinden, onder de knop Toon totalen per orgaan.
Leden aantallen Momenteel wordt het maximum aantal leden niet meegenomen in deze applicatie. Besturen dienen zelf het juiste aantal onder controle te houden.

Een nieuwe mandataris toevoegen

Binnen de lijst van verkozenen

Via de knop rechtsboven Voeg mandataris toe, kan je een nieuwe mandataris toevoegen.
Je kan zoeken op voornaam, familienaam, rijksregisternummer of een combinatie van die drie zoekvelden.
Je krijgt een overzicht van de personen op de lijst die overeenkomen met je zoekterm(en). Kijk altijd goed na of je zoekterm correct gespeld is of dat je de naam van de mandataris ingegeven hebt zoals deze op de kandidatenlijst bij de verkiezingen stond.
Om een mandaat toe te voegen aan de persoon, selecteer je de juiste persoon en klik je op Voeg nieuw mandaat toe.
Daar krijg je de optie om verschillende mandaten toe te kennen. Vul in wat nodig is voor het mandaat dat je toevoegt.

Buiten de lijst van verkozenen

Het kan gebeuren dat een persoon buiten de lijst van verkozenen toegevoegd moet worden. Dat kan met de knop rechtsboven Voeg iemand buiten de lijst toe.
Ook in het geval dat je zoektermen niets opleveren, kan dat betekenen dat je iemand buiten de lijst van verkozenen wilt toevoegen. Kijk goed of je zoekterm correct gespeld is of dat je de naam van de mandataris ingegeven hebt zoals deze op de kandidatenlijst bij de verkiezingen stond.
Je kan de persoon in kwestie toevoegen door voornaam, familienaam, roepnaam, rijksregisternummer, geboortedatum en geslacht in te vullen.
Opgelet: je kan deze gegevens achteraf niet meer wijzigen.
Vervolgens kan je net zoals bij de andere mandatarissen een mandaat toevoegen.
De velden voor het toevoegen van een mandaat zijn hetzelfde als bij een mandataris binnen de lijst van verkozenen.

Soorten mandaten

In de dropdown 'mandaat' kan je kiezen uit verschillende mandaten, afhankelijk van het bestuur waarvoor je ingelogd bent.
Vul enkel de velden in die relevant zijn voor het mandaat dat je toevoegt.
Hieronder vind je een overzicht van de invulvelden bij het aanmaken van een mandaat:
Einde mandaat: We nemen aan dat het einde van het mandaat op het einde van de bestuursperiode gezet wordt (31 december), als het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt en er dus geen expliciete einddatum bestaat.
Hieronder vind je de mandaten die je kan selecteren als je ingelogd bent als gemeentebestuur.

Gemeenteraadslid

Voor het mandaat gemeenteraadslid voer je het mandaat, de status, de start, het einde en de fractie in (fracties zijn enkel nodig voor leden van de gemeenteraad, districtsraad of provincieraad).

Voorzitter van de gemeenteraad

Voor het mandaat voorzitter van de gemeenteraad vul je het mandaat, de status, de start, het einde en de fractie in.

Burgemeester

Voor het mandaat burgemeester voer je het mandaat, de status, de beleidsdomeinen, de start en het einde in.

Schepen

Voor het mandaat schepen voer je het mandaat, de status, de bevoegdheden, de rangorde, de start en het einde in.
- Beleidsdomeinen
Je kan ervoor kiezen om te zoeken in de bestaande beleidsdomeinen door te typen, of je kan zelf een beleidsdomein toevoegen. Het is mogelijk om meerdere beleidsdomeinen te hebben.

Een mandaat bewerken

Elk mandaat kan bewerkt worden, door op een rij op Bewerk te klikken.
Eens je besloten hebt om een mandaat aan te passen, krijg je de vraag of je de huidige situatie wil aanpassen (“wijzig einde mandaat”), of fouten wil corrigeren (“corrigeer fouten”). Dit onderscheid is van belang om een correctie historiek bij te kunnen houden.

Wijzig einde mandaat (aanpassen van een situatie)

Bij het aanpassen van een situatie kan je enkel het huidige mandaat beëindigen, en daarna moet je een nieuw mandaat starten (“voeg nieuw mandaat toe”) met de gewijzigde situatie. Op deze manier worden alle records bijgehouden, en kan je de historiek van een mandataris bijhouden.
Als de mandataris in kwestie over meerdere mandaten beschikt, bewaar je de wijzigingen voor elk mandaat apart door op “wijzig einde mandaat” te klikken op elk kaartje.
Het aanpassen van een situatie kan bijvoorbeeld nodig zijn in het geval dat een schepen moet vervangen worden om de genderbalans in ere te houden: een zogenaamde gender schepen (artikel 43, §3 DLB). Hierbij wordt de laatste schepen in rang vervangen door het gemeenteraadslid van dezelfde lijst met de meeste naamstemmen.
Opgelet! De genderbalans en naamstemmen worden nu niet opgenomen in het huidige loket. Gelieve hier rekening mee te houden. Er staat momenteel ook geen check op het aantal leden. Gelieve deze cijfers in het oog te houden.

Corrigeer fouten

Bij het corrigeren van fouten mag alles aangepast worden (het mandaat, de status, het beleidsdomein, de rangorde, de start- en einddatum en de fractie). Het record wordt hier overschreven, en de historiek wordt aangepast.
Als de mandataris in kwestie over meerdere mandaten beschikt, bewaar je de wijzigingen voor elk mandaat apart door op Corrigeer informatie te klikken op elk kaartje.

Een mandaat verwijderen of mandataris aanpassen

Een mandaat verwijderen

Een mandaat verwijderen kan momenteel niet, omdat alle records bijgehouden worden. Als je toch per ongeluk een foutief mandaat hebt toegevoegd, of er een heeft ontdekt, gelieve het door te geven aan [email protected].

Persoonlijke gegevens van een mandataris aanpassen

Gegevens van een mandataris aanpassen kan niet. Als je een fout hebt ontdekt (schrijffout, geen roepnaam, rijksregisternummer, geslacht...), geef je dit door aan [email protected].