Producten- en dienstencatalogus

Handleiding LPDC-module
De LPDC-module laat u toe om de producten en diensten van gemeente- en provinciebesturen te beheren. Verschillende diensten, websites of tools kunnen deze broninformatie (her)gebruiken. Je houdt zo zelf controle over de eigen informatie die op andere plaatsen wordt aangeboden.
Je lokaal bestuur kan met de LPDC-module op een eenvoudige manier voldoen aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway verordening.
Vragen? Bekijk dan zeker onze pagina met veelgestelde vragen. Biedt deze geen antwoord, contacteer dan onze helpdesk op volgende e-mailadres: [email protected].

Locatie

U kan via de knop Menu modules bovenaan of het kaartje naar het onderdeel Lokale Producten en Dienstencatalogus navigeren. Hier kan u informatie toevoegen over de producten en diensten van uw lokaal bestuur.
Hulp nodig bij het inloggen? Bekijk de tutorial over inloggen in de LPDC-module.

Overzicht en bekijken

Het startscherm biedt een overzicht van de eigen producten en diensten. In eerste instantie zal uw overzicht nog leeg zijn. U kan een product of dienst bekijken en bewerken door op Bewerk te klikken.

Een nieuw product of nieuwe dienst toevoegen

Via de knop rechts bovenaan Product of dienst toevoegen kan u een nieuwe productfiche aanmaken.

Op basis van generieke informatie die beschikbaar is in IPDC

Een overzicht verschijnt van de productfiches waarvoor generieke informatie in IPDC beschikbaar is (de “concepten”). De kolom Concept tag geeft via het label Your Europe verplicht aan over welke producten en diensten u verplicht informatie moet aanleveren in het kader van de Single Digital Gateway verordening. Dit uiteraard enkel voor zover uw lokaal bestuur de dienst of het product in kwestie zelf ook aanbiedt.
U kan scrollen doorheen de lijst, of typen in het zoekveld om het gewenste concept te vinden.
Klik op Voeg toe om op basis van het gekozen concept een productfiche voor uw eigen lokale bestuur (een “instantie”) aan te maken.

Op basis van een leeg document

Klik op Volledig nieuw product toevoegen wanneer u vanaf een leeg document een nieuwe productfiche wil aanmaken.

Informatie toevoegen en bewerken

Een productfiche opent. Wanneer u een instantie aanmaakte op basis van een IPDC-concept zijn er al meerdere velden vooraf ingevuld (zowel in het Nederlands als in het Engels). U kan elk van de tekstvelden nu wijzigen en aanvullen.
Is de informatie uit het IPDC-concept correct voor uw gemeente? Dan kan u deze behouden. Dit bespaart heel wat werk. De informatie in LPDC en deze op de lokale website hoeven niet identiek te zijn.
Een overzicht van alle velden, met daarbij telkens meerdere redactietips, vindt u op volgende subpagina:
Het label Verplicht duidt aan welke tekstvelden u minimaal moet invullen. Pas telkens wanneer u de Nederlandse informatie wijzigt of aanvult ook steeds de corresponderende teksten in het Engels aan.

Informatie tussentijds bewaren

U kan op de fiche elk moment bewaren. In het geval de knop Wijzigingen bewaren niet actief is, klik dan even naast het tekstveld dat u net bewerkte.
Een fiche bewaren kan op elk moment. Vooraleer u de informatie kan verzenden naar de Vlaamse overheid, moet u wel alle verplichte velden hebben ingevuld.

Informatie bewerken

Een bestaande instantie bewerken

Een instantie kan op elk moment bewerkt of gewijzigd worden. Om een instantie te wijzigen, klik op "bekijk" in het overzicht van uw producten. Daarna kunt u op de overzichtspagina van het product in de balk onderaan de LPDC-module klikken op de knop “Product opnieuw bewerken”. Dit zorgt ervoor dat het product terug in ontwerpstatus komt te staan.
Let wel, de reeds verzonden info blijft wel gepubliceerd. De informatie wijzigt op YourEurope pas nadat je de productfiche opnieuw hebt verzonden naar de Vlaamse overheid.
U kan hierover ook een tutorial bekijken.

Herziening van een concept

Wanneer een concept wordt gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanpassing in de wetgeving, verschijnt er een labeltje "Herziening nodig" bij de lokale instanties. Zo wordt u verwittigd dat die instantie mogelijk geüpdatet dient te worden.
Via de knop bovenaan de lijst kan u ook enkel de instanties bekijken die een herziening nodig hebben.
Klik op de knop "bekijk" naast de instantie om de productpagina te openen. Bovenaan de productpagina kan u via de knop "Concept bekijken" het gewijzigde concept raadplegen. Indien u de wijzigingen in het concept wil overnemen in uw instantie, kan u via de knop "Product opnieuw bewerken" de instantie manueel aanpassen en opnieuw verzenden.
Met de knop "Geen aanpassingen nodig" laat u uw instantie ongewijzigd en verwijdert u het label "Herziening nodig" voor deze instantie.
Let wel, de instanties worden niet automatisch aangepast. U beslist zelf of u de wijzigingen in het concept overneemt in uw eigen instantie.

Informatie verwijderen

Een instantie verwijderen

De knop Product verwijderen laat toe om een productfiche helemaal terug te verwijderen.
Bevestig deze bewerking door op Verwijderen te klikken. De productfiche wordt nu verwijderd uit uw lokale producten en dienstencatalogus. Wanneer u ze reeds verzond naar de Vlaamse overheid dan wordt de fiche ook verwijderd van het YourEurope-portaal en de Vlaamse productencatalogus.

Een onderdeel van een instantie verwijderen

Een onderdeel verwijderen uit een fiche kan door naast het gekozen onderdeel te klikken op Verwijder. Let op! Het onderdeel wordt meteen verwijderd, de applicatie zal hiervan geen bevestiging vragen.

Productfiche verzenden naar de Vlaamse overheid

Wanneer u alle informatie aanvulde, klik dan op Verzend naar Vlaamse overheid. De Nederlandse informatie in de productfiche komt terecht op https://productencatalogus.vlaanderen.be. De Engelse informatie publiceren we op het Europese portaal https://www.youreurope.eu. We houden hierbij meteen rekening met alle vormvereisten die Europa oplegt.
Bevestig deze bewerking door op Verzend naar Vlaamse overheid te klikken. Of annuleer indien gewenst.