Toezicht

Voor erediensten: klik je hier door naar specifieke informatie.

Voor andere lokale besturen kan je hieronder verder lezen.

Over de module

De module toezicht laat je toe om – afhankelijk van het type bestuur – stukken over te maken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur i.k.v. de meldingsplicht.

Stukken of besluiten die je niet terug vindt in de keuzelijsten hoef je niet te melden aan de toezichthoudende overheid.

De module Toezicht van het Loket voor Lokale Besturen is deel van het project LBLOD. Ontdek meer over (semi-) automatisch melden van bepaalde besluiten en overzichten naar de Vlaamse overheid.

Locatie

Je kan via de overzichtspagina of via de knop 'Menu modules' naar het toezicht navigeren. Hier kan je stukken melden aan de toezichthoudende overheid.

Overzicht

In eerste instantie zal je overzicht leeg zijn. Concepten en verstuurde dossiers komen in dit overzicht terecht.

Een nieuwe melding toevoegen

Via de knop rechtsboven Maak nieuwe melding kan je een nieuwe dossier versturen.

Eerst kan je bij het veld ‘Type dossier’ kiezen tussen de dossiers die je wil versturen. Je kan scrollen doorheen de lijst of typen in het zoekveld om het type dossier te vinden.

Afhankelijk van het type dossier zal er een formulier verschijnen. Vul alle verplichte velden in.

Verplichte velden:

  • Type dossier

  • Welk beslissingsorgaan nam het besluit?

  • Datum zitting/besluitenlijst

  • Datum publicatie

  • Soort Belasting (staat niet in elk formulier)

  • Naam betreffend bedrijf/bestuur (staat niet in elk formulier)

  • Datum besluit betreffend bedrijf/bestuur (staat niet in elk formulier)

  • Rapportjaar (staat niet in elk formulier)

  • URL of bijlage (bijlage kan maximaal 1024mb zijn. Gebruik best geen .zip, .exe of .rar bestanden)

Als je per ongeluk op Voeg nieuw link toe klikt terwijl je geen link wilt toevoegen, zal je voordat je de melding verstuurt de link moeten verwijderen. Dit kan met Verwijder Link onder het veld.

Wanneer alle velden ingevuld zijn kan je met de knop Verzenden het dossier doorsturen. Dit betekent dat je dan in orde bent voor alle actoren die de inzending moeten ontvangen.

Als je het dossier nog niet wilt versturen (je wilt het later nakijken, er ontbreekt nog informatie,...) kan je het dossier als concept bewaren. Dit slaat alle data, die je al ingevuld hebt, op.

Een melding wijzigen

Een verstuurd dossier kan enkel bekeken worden. Je kan de bijlagen wel downloaden, maar niet aanpassen of verwijderen.

Indien je een fout hebt gemaakt, maak je een nieuwe melding en verstuur je het dossier opnieuw.

Een concept kan worden bewerkt, bewaard, verstuurd of verwijderd.

Een dossier bewerken doet je door op Bekijk in het overzicht te klikken.

Een melding bekijken

Je kan de details van een dossier bekijken door op Bekijk te klikken. Je krijgt extra informatie zoals wanneer het dossier al dan niet verstuurd werd.

Last updated