Helpdesk

Vind je geen antwoord op je vraag in deze handleiding of wens je een andere melding te doen, contacteer dan onze helpdesk via [email protected].

Je kan onze helpdesk contacteren m.b.t. volgende onderwerpen:

  • Vragen over de werking van het Loket voor Lokale Bestuur
  • Melden van onvolledige of foutieve data
  • Melden van een bug of probleem
  • Stellen van inhoudelijke vraag
  • Suggestie(s) voor verbetering