Helpdesk

Vind je geen antwoord op je vraag in deze handleiding of wens je een andere melding te doen, contacteer dan onze helpdesk via LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be.

Je kan onze helpdesk contacteren m.b.t. volgende onderwerpen:

  • Vragen over de werking van het Loket voor Lokale Bestuur

  • Melden van onvolledige of foutieve data

  • Melden van een bug of probleem

  • Stellen van inhoudelijke vraag

  • Suggestie(s) voor verbetering

Last updated