Leest de Vlaamse overheid de instanties na die lokale besturen aanmaken?

Er is geen algemeen mechanisme dat alle ingevoerde informatie naleest. Het kan wel dat mensen die de informatie online lezen, feedback geven. In dat geval moet deze feedback terugstromen naar het lokaal bestuur (of zelfs naar de medewerkers die deze informatie hebben ingevoerd). Een mechanisme hiervoor moeten we nog uitwerken. Op korte termijn zal dit wellicht gebeuren via een e-mail aan het betreffende lokaal bestuur.

Het is dus in eerste instantie de verantwoordelijkheid van elk lokaal bestuur om te zorgen dat ingevoerde informatie correct, up-to-date, duidelijk, … is.

Last updated