Wat als wij een product op de (verplichte) lijst zelf niet aanbieden?

Wat als een product op de lijst staat met verplicht te publiceren documenten en wij dit product niet hebben?

We kunnen de lokale producten en diensten onderverdelen in drie scenario's. Elk lokaal bestuur zal beschikken over producten en diensten uit de verschillende categorieën.

Om de producten en diensten in kaart te brengen waarover jullie informatie moeten aanleveren in het kader van de Single Digital Gateway:

  • Kijk je na welke van de producten/diensten op de overzichtslijst jullie effectief aanbieden in jullie gemeente of provincie (los van het feit of de informatie nu op jullie website staat of niet) 1. Voor de producten en diensten waar de federale of de Vlaamse overheid bevoegd is (scenario A), moeten jullie in principe de fiche aanvullen via LPDC. Je hoeft het daarom nog niet op jullie website te zetten. Maar dat kan wel een goed idee zijn. (tenzij jullie een goeie reden of uitzondering hebben om iets toch niet aan te bieden) In het geval van de omgevingsvergunning kan het wel volstaan om enkel de algemene productfiche "Omgevingsvergunning" (PID 1411) aan te maken. Je moet dan niet verplicht de meer specifieke productfiches rond de omgevingsvergunning (landschapselementen, kleinhandelsactiviteiten, ...) aanmaken. 2. Voor de producten en diensten waar jullie zelf bevoegd zijn (scenario B), vullen jullie de fiche enkel aan als jullie dit effectief hebben/doen/aanbieden. Dus wat je niet hebt, moet je niets mee doen.

  • Als jullie diensten hebben die niet op de lijst staan, maar die volgens jullie ook onder die informatieverplichting vallen (scenario C), dan kun je die aan ons bezorgen. Dan helpen we kijken of dat effectief zo is. In dat geval vullen jullie dit voor jezelf aan (of als het een dienst is die door voldoende lokale besturen ook nog wordt aangeboden, dan kunnen wij de info ook centraal aanbieden en moeten jullie enkel aanvullen via de LPDC-module).

Last updated