Websitetitels zijn in de productconcepten niet naar het Engels vertaald?

Moeten wij dit zelf aanpassen in de instanties van het lokale bestuur?

Wij gaan er voorlopig van uit dat bij de verwijzing naar een Nederlandse website, we ook de titel in het Nederlands kunnen behouden. Je hoeft deze voorlopig dus niet aan te passen.

Mocht er op termijn toch de feedback of instructie vanuit Europa komen dat het anders moet, dan zullen we dan bekijken om dit zo efficiënt als mogelijk op te lossen. Dit met zo min mogelijk werk voor de lokale besturen.

Last updated