Waarom worden er automatisch concepten aangemaakt in het Loket voor Lokale Besturen?

Waarom? Afhankelijk van het integratietraject dat je leverancier heeft opgezet, is het mogelijk dat niet alle meldingen volledig doorstromen. Dit is omdat nog niet alle parameters die het Loket vraagt gelinkt worden gepubliceerd.

Wat? In dit geval wordt er een concept aangemaakt in het Loket op basis van die parameters die wél reeds gecapteerd kunnen worden. Je bestuur krijgt een notificatiemail wanneer zo’n concept is aangemaakt met de vraag om:

  • het concept aan te vullen met de ontbrekende parameters,

  • het concept te versturen zodat er sprake is van een effectieve melding.

Pas als dit gebeurd is, is er voldaan aan de meldingsplicht.

Termijn? Besluiten en besluitenlijsten moeten op dezelfde dag gemeld worden als de dag waarop ze gepubliceerd werden op de webtoepassing. Het is dus belangrijk om, na publicatie, de eventuele concepten op dezelfde dag af te werken en door te sturen.

Last updated