Inleiding

Het verkeersreglement geldt voor het verkeer op de openbare weg en het gebruik ervan, door voetgangers, voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee.
Plaatselijke of bijzondere omstandigheden kunnen een aanpassing van de verkeersreglementering veronderstellen, bijvoorbeeld door het instellen van een snelheidslimiet.
Wanneer die verkeersmaatregel gepaard gaat met het plaatsen van verkeerstekens die een gebod of verbod instellen of opheffen is een politieverordening op het wegverkeer vereist van de bevoegde overheid (gemeente of gewest).
Wanneer die verkeersmaatregel van tijdelijke duur is, gaat het om een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer. Wanneer het een permanente of periodieke verkeersmaatregel betreft, gaat het om een aanvullend reglement op het wegverkeer.
Meer info over aanvullende reglementen is beschikbaar op Vlaanderen.be.
Om steden en gemeenten te ondersteunen bij de opmaak van een politieverordening op het wegverkeer werd de softwaretoepassing IRGN (Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren) ontwikkeld, de opvolger van de Interactieve Reglementengenerator (IRG).
IRGN is een frontoffice-applicatie voor lokale besturen op basis van de Gelinkt Notuleren-toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Hiermee kan de gebruiker zelf een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement op het wegverkeer opmaken.
De toepassing is gebaseerd op een beheerdersmodule met een centraal en open register van verkeerstekens dat actueel gehouden wordt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij leveren bovendien de nodige signalisatie en bijbehorende verkeersmaatregelen voor een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement.
De redactionele ondersteuning, zoals die bestond bij IRG, blijft. De gebruiker kan verkeersmaatregelen ‘plukken’ en invoegen vanuit het register.
Nieuw is vooral dat IRGN werkt met gelinkte open data. De voordelen hiervan:
 1. 1.
  De informatie is gemakkelijk vindbaar en doorzoekbaar voor burgers, bedrijven en verenigingen op de website van het lokaal bestuur.
 2. 2.
  De informatie kan automatisch doorstromen naar andere toepassingen, databanken of zoekmachines (bijv. Google).
 3. 3.
  Het lokaal bestuur voldoet automatisch aan de verplichtingen tegenover de toezichthoudende overheid. Het is overbodig om besluiten in te zenden.
 4. 4.
  Het centraal en open register van verkeerstekens vormt de basis om op termijn een koppeling tussen IRGN en Verkeersborden.Vlaanderen op te zetten. Voor Verkeersborden.Vlaanderen is een redesign nodig omdat deze technisch verouderde componenten bevat. Binnen de redesign van de frontend zal de 'bordenbib' vervangen worden door het centraal en open register van verkeerstekens. Integratie zal dan mogelijk zijn tussen toepassingen die het register gebruiken.