Informatievelden en redactietips voor LPDC

Op deze pagina vindt je een overzicht van de verschillende informatievelden die een instantie bevat. We geven je ook tips bij de redactie. Zo streven we naar heldere fiches, overheen alle besturen.

Elke instantie (productfiche) bevat twee tabs:

 • “Inhoud”; bevat inhoudelijke informatie over het product / de dienst

 • “Eigenschappen”; bevat documentinformatie

Tabblad Inhoud

URL's toevoegen?

Een website meegeven kan je op verschillende plaatsen:

 • Procedure: wanneer je de procedure digitaal kan doorlopen of aanvangen

 • Contactpunt: contact waar je terecht kan (kan een link zijn naar een contactformulier)

 • Meer info: zo veel linken als je wil, met extra informatie over dit product

Je kan ook een link toevoegen in de tekst. Selecteer hiervoor de relevante tekst en klik op het link-symbooltje boven het tekstvak. Er verschijnt een vakje waar de link kan worden toegevoegd.

Let erop dat een link naar een webpagina steeds vooraf gegaan wordt door 'http(s)://'

Een emailadres voorafgegaan te worden door 'mailto:' (mailto:emailadres@xxxx.be)

Wees je ervan bewust dat wanneer de doelpagina's verplaatst of verwijderd worden, de links in de tekst niet langer werken. Wanneer je een product updatet, kijk dan ook regelmatig de links na die zijn toegevoegd.

Tabblad Eigenschappen

In de productconcepten zal deze informatie al vooraf ingevuld zijn. Bekijk in dat geval zeker nog wel het veld "bevoegde overheid". Voor producten waarvoor het lokale niveau bevoegd is, moet daar de eigen gemeente/provincie staan.

Het label Verplicht duidt aan welke tekstvelden je minimaal moet invullen. Pas telkens wanneer je de Nederlandse informatie wijzigt of aanvult ook steeds de corresponderende teksten in het Engels aan.

Algemene redactietips voor een heldere en toegankelijke productfiche

5 schrijftips:

Bereid je voor!

 • Wat je wil zeggen kan je onder verdelen in 5W's + H: Wie, wat, waar, waarom en wanneer + hoe?

 • Houd het voor productfiches kort en zakelijk.

 • Schrijf voor de burger (niet voor een collega). Interne procedures horen niet thuis in de productfiche.

Breng licht in de duisternis!

 • Zet de essentie vooraan, beperk alinea's tot 6 à 7 zinnen, gebruik bullets waar mogelijk en witruimte waar nodig, en accentueer met mate.

 • Niet onderlijnen! Dat lijkt op een link. Vermijd ook cursief, Vet kan wel waar nodig.

 • Maak de informatie zo duurzaam en 'futureproof' mogelijk. vb. schrijf “jaarlijks tot 15 december” en niet “tot 15/12/2022” want dat laatste is het volgende jaar al niet meer correct

Houd het kort en schrap!

 • Vermijd te veel bijzinnen, en overtollige achtergrondinformatie.

 • Schrap overtollige woorden en omslachtige formuleringen. Vervang vage woorden door exacte informatie.

Blijf actief!

 • Actieve zinnen brengen dynamiek en duidelijkheid. Passieve zinnen zijn vaag en veilig.

 • Hulpwerkwoorden (kunnen, willen, zullen, hebben, ...) maken je zin nodeloos lang.

Verkies boven alles de mensentaal!

 • Verban formele woorden en jargon. Leg moeilijke woorden uit.

 • Wees zuinig met leenwoorden (woorden ontleend uit een andere taal, bv. adequaat, opteren, vigerende, ...).

 • Vermijd afkortingen (tenzij deze beter gekend zijn dan de volledige benaming, vb. "btw").

Enkele algemene tips als uitsmijter

 • Kies zo veel mogelijk het juiste onderdeel voor de informatie. Dubbele info vermijden = werk vermijden bij updates!

 • Maak je ook een Engelse versie?

  • Merk op dat de websites waarnaar je verwijst niet in het Engels moeten (en ook de procedure niet)

  • Aanpassingen in het Nederlands moet je zelf ook in het Engels aanpassen. Dit gebeurt niet automatisch. Tip: meertalige woordenlijst van de Vlaamse overheid

Last updated