Welzijnsverenigingen, AGB's en APB's
Op dit ogenblik is onze applicatie niet voorzien om Welzijnsverenigingen, AGB's en APB's te ondersteunen m.b.t. Gelinkt notuleren en publiceren.
Voor de welzijnsvereniging (en de andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn – Zie titel 4, artikel 474 e.v. DLB), d.i. een samenwerkingsverband tussen bvb. meerdere OCMW’s, geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor de AGB’s en APB’s.
Deze zijn op dit ogenblik niet verplicht, maar mogen wel gelinkte documenten opmaken en eventueel publiceren als het softwarepakket dat zij gebruiken dit toelaat. Wanneer dit verplicht zal worden is nog niet gekend.
De gratis toepassing Gelinkt Notuleren van Agentschap Binnenlands Bestuur focust zich heden in de eerste plaats naar steden en gemeenten. In een latere fase zullen we ook welzijnsverenigingen kunnen ondersteunen met onze applicatie. Meer duidelijkheid wanneer dit precies zal zijn verwachten we later.
Export as PDF
Copy link