Handleiding Loket voor Lokale Besturen

Staan er fouten in deze handleiding? Neem contact op met LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be. Deze handleiding wordt regelmatig onderhouden!

Waarvoor dient het Loket Lokaal Bestuur?

Functionaliteiten in het loket

Module

Mogelijkheden

Bezorg besluiten en overzichtslijsten aan de toezichthoudende overheid.

Bekijk en reageer op de berichten van de toezichthoudende overheid.

Bezorg de digitale rapporten aan de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus.

Hou de mandaten binnen de gemeenten, OCMW’s, districten en provincies bij.

Hou hier de leidinggevende functies voor je bestuur bij.

Hou hier de personeelsaantallen voor je bestuur bij: aantal werknemers en voltijds equivalenten.

Volg hier je aanvragen voor subsidiemaatregelen op.

Beheer je producten en diensten.

Hou de bedienaren binnen de erediensten bij.

Hou de mandaten binnen de erediensten bij.

Beheer uw contactgegevens en consulteer uw organisatiegegevens, zoals gekend bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

Consulteer uw verenigingen, zoals gekend in het Verenigingsregister, en beheer uw erkenningen.

Voor erediensten:

ModuleMogelijkheden

Bezorg notulen en stukken aan de toezichthoudende overheid.

Bekijk en reageer op de berichten van de toezichthoudende overheid (ABB).

Hou de bedienaren binnen de erediensten bij.

Hou de mandaten binnen de erediensten bij.

Bekijk alle inzendingen van en naar je bestuur

Er zijn ook filmpjes beschikbaar voor erediensten:

Denk even na voor je deze handleiding print! De bomen zullen je dankbaar zijn. We raden printen ten zeerste af — deze website wordt up to date gehouden, een geprinte versie niet.

Contact

Staan er fouten in deze handleiding? Heb je meer informatie nodig? Neem contact op met LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be. Deze handleiding wordt regelmatig onderhouden.

Last updated