Personeelsbeheer

Locatie

Je kan via de overzichtspagina of via de knop 'Menu modules' naar het personeelsbeheer navigeren. Hier hou je de personeelsaantallen voor je bestuur bij.

Overzicht

In het overzicht vind je de verschillende personeelsaantallen die je kan invullen:

  • Voltijd Equivalenten — VTE

  • Werknemers — Koppen

De personeelsaantallen dienen in het personeelsbeheer jaarlijks ingevuld te worden. Indien je de aantallen van dit jaar nog niet up-to-date hebt gebracht, zie je de label 'Aantallen niet actueel'.

Indien de aantallen wel up-to-date zijn, zie je de datum waarop de aantallen laatst werden aangepast en de totalen (voltijds, deeltijds) in het overzicht.

Personeelsaantallen aanvullen

Om de aantallen up-to-date te brengen, vul je de cijfers zoals gevraagd per onderdeel. De totalen worden automatisch berekend:

  • Voltijds & Deeltijds

  • Vastbenoemd & Contractueel

  • Mannen & Vrouwen

  • Totaal aantal VTE's of koppen per niveau (A, B, C, D, E)

Aanpassingen worden automatisch opgeslagen op het moment dat je ze invult. Je kan de cijfers ten allen tijde aanpassen. Je kan niet terugkeren naar de vorige cijfers.

Om deze gegevens aan te passen, klik je in het overzicht op de knop Bekijk en bewerk aantallen naast datgeen wat je wilt bekijken of bewerken.

Voltijd Equivalenten — VTE

Iedere tewerkstelling moet uitgedrukt worden in een percentage (kommagetal) van een voltijds tewerkgesteld personeelslid.

Eén VTE is een voltijds equivalent of tewerkgesteld volgens een regime van 38/38sten. Wie minder dan voltijds tewerkgesteld is wordt pro rato meegerekend wat de VTE betreft.

Bijvoorbeeld een personeelslid dat 4/5den werkt of 30,4 uur werkt in de 38-uren werkweek zal worden meegeteld als 0,8 VTE.

Werknemers — Koppen

Een personeelslid dat voltijds of deeltijds aan de slag is bij het lokaal bestuur wordt als 1 kop meegeteld.

Elke afzonderlijke juridische band (door middel van een vaste benoeming of arbeidsovereenkomst) wordt afzonderlijk geteld. Meerdere aanstellingen/contracten voor één persoon worden geteld als meerdere koppen.

De aantallen voor Voltijds Equivalenten mogen geen kommagetallen bevatten.

Last updated