Moet een voorzitter van een raad ook een mandaat als lid van die raad hebben?

Dit is afhankelijk van het bestuursorgaan.

Dit is afhankelijk van het bestuursorgaan:

  • De voorzitter van de gemeenteraad heeft een mandaat als voorzitter van de gemeenteraad en als lid van de gemeenteraad (2 mandaten toekennen)

  • De voorzitter van de OCMW raad heeft een mandaat als voorzitter van de OCMW raad en als lid van de OCMW raad (2 mandaten toekennen)

  • De voorzitter van het vast bureau heeft enkel een mandaat als voorzitter van het vast bureau, niet als lid van het vast bureau (1 mandaat toekennen)

  • De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft enkel een mandaat als voorzitter van het BCSD, niet als lid van het BCSD (1 mandaat toekennen)

Last updated