Notulen - In detail in een grote notendop

Inzending Notulen door het (centraal) bestuur van de eredienst

De notulen worden ingediend via de module Toezicht.

Indien het centraal bestuur of het bestuur van de eredienst de notulen indient, dan komen de notulen na inzending terecht in de module Databank Erediensten. Daar zijn ze consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het representatief orgaan

 2. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 3. De provinciegouverneur

Merk op dat

 1. Het centraal bestuur ontvangt de notulen niet van het bestuur van de eredienst

 2. Het bestuur van de eredienst ontvangt de notulen niet van het centraal bestuur van de eredienst

Stuiting termijn door de Gemeente/Provincie

De termijn kan worden gestuit door de gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder. De stuiting verloopt via de module Toezicht via het formulier "Opvragen bijkomende inlichtingen eredienstbesturen (met als gevolg stuiting termijn)".

De stuiting voor het desbetreffende (centraal) bestuur van de eredienst is consulteerbaar in de module Databank Erediensten.

Je kan als bestuur antwoord bieden via de module Toezicht via het formulier "Reactie op opvragen bijkomende inlichtingen door de toezichthouder (gemeente/provincie) aan de eredienstbesturen". Je bestuur en de gemeente/provincie kan je inzending consulteren in de module Databank Erediensten.

De gemeente/provincie kan dan ten slotte haar beslissing meedelen. Indien ze beslist om het besluit te schorsen, dan zal dit gebeuren via de module Toezicht via het formulier "Schorsingsbesluit". Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten.

Indien de gemeente/provincie beslist om niet te schorsen, dan zal dit gebeuren door middel van directe communicatie. Het loket faciliteert deze communicatie niet, gezien het niet decretaal is voorzien.

Stuiting termijn door de Provinciegouverneur

De termijn kan worden gestuit door de provinciegouverneur door de opvraging van een welbepaalde beslissing. De stuiting (= de opvragingsbrief aan het eredienstbestuur) voor het desbetreffende (centraal) bestuur van de eredienst is consulteerbaar in de module Berichtencentrum.

Via de module Berichtencentrum kan het (centraal) bestuur van de eredienst reageren alsook de finale beslissing consulteren (schorsing of geen schorsing).

Besluit Schorsen door de Gemeente/Provincie

De beslissingen in de ingediende notulen van het (centraal) bestuur van de eredienst kunnen geschorst worden door de gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder.

De schorsing van de beslissing(en) verloopt via de module Toezicht via het formulier "Schorsingsbesluit". Na inzending komen ze terecht in de module Databank Erediensten. Daar zijn ze consulteerbaar voor 5 ontvangers:

 1. De gemeente of provincie die het heeft ingediend

 2. Het representatief orgaan

 3. Het bestuur van de eredienst*

  • * Alle besturen van de eredienst, indien een beslissing van het centraal bestuur wordt geschorst.

 4. Het centraal bestuur van de eredienst

 5. De provinciegouverneur

Als (centraal) bestuur van de eredienst heb je de mogelijkheid om alsnog de beslissing(en) te handhaven. Via de module Toezicht met het formulier "Besluit handhaven" kan je dit aanleveren. Alle 5 voorvermelde ontvangers van het schorsingsbesluit zullen je handhavingsbesluit kunnen consulteren in de module Databank Erediensten.

Besluit Schorsen door de Provinciegouverneur

De notulen kunnen worden geschorst door de provinciegouverneur. De schorsing voor het desbetreffende (centraal) bestuur van de eredienst is consulteerbaar in de module Berichtencentrum.

Daar zijn ze consulteerbaar voor 5 ontvangers:

 1. De gemeente of provincie

 2. Het representatief orgaan

 3. Het bestuur van de eredienst*

  • * Alle besturen van de eredienst, indien een beslissing van het centraal bestuur wordt geschorst.

 4. Het centraal bestuur van de eredienst

 5. De provinciegouverneur die het heeft ingediend

Als (centraal) bestuur van de eredienst heb je de mogelijkheid om alsnog de beslissing(en) te handhaven. Via de module Toezicht met het formulier "Besluit handhaven" kan je dit aanleveren. Alle 5 voorvermelde ontvangers van het schorsingsbesluit zullen je handhavingsbesluit kunnen consulteren in de module Databank Erediensten.

Via de module Berichtencentrum kunnen alle 5 voorvermelde ontvangers de finale beslissing (en het eventuele vernietigingsbesluit) consulteren.

De minister kan ook de beslissing uit de notulen vernietigen, dit verloopt op dezelfde wijze als het besluit schorsen door de provinciegouverneur.

Last updated