Jaarrekening / Eindrekening - In detail in een grote notendop

Jaarrekening

Inzending Jaarrekening door het (centraal) bestuur van de eredienst

De jaarrekening en bijhorende gegevens worden ingediend via de module Toezicht.

Indien het centraal bestuur of het bestuur van de eredienst zonder centraal bestuur de jaarrekening indient, dan komen de jaarrekeninggegevens na inzending terecht in de module Databank Erediensten. Daar zijn ze consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 2. De provinciegouverneur

Merk op dat

 1. Indien je als bestuur van de eredienst een centraal bestuur hebt, dan komt de inzending van de jaarrekening enkel terecht bij het centraal bestuur. Het is aan het centraal bestuur om de jaarrekeningen via de module Toezicht gebundeld in te dienen.

 2. Het representatief orgaan krijgt geen toegang tot deze inzending, gezien het eredienstendecreet dit niet heeft voorzien.

Advies Jaarrekening door de Gemeente/Provincie

De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder voorziet een advies aan de provinciegouverneur. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Advies bij jaarrekening eredienstbestuur".

Merk op dat

Het advies is niet consulteerbaar voor het bestuur van de eredienst, centraal bestuur of representatief orgaan, gezien het eredienstendecreet dit niet heeft voorzien.

Goedkeuringsbesluit Jaarrekening door de Provinciegouverneur

Na ontvangst van het advies of het verstrijken van het termijn voor het advies gaat de provinciegouverneur aan de slag.

Het besluit van goedkeuring/niet-goedkeuring van de jaarrekening wordt aangeleverd door de provinciegouverneur. Het besluit is consulteerbaar in de module Berichtencentrum.

Daar zijn ze consulteerbaar voor 4 ontvangers:

 1. Het bestuur van de eredienst

 2. Het centraal bestuur van de eredienst

 3. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 4. Het representatief orgaan

Bijkomend ontvangt de penningmeester het besluit per brief.

Eindrekening

Inzending Eindrekening door het bestuur van de eredienst

De eindrekening en bijhorende gegevens worden ingediend via de module Toezicht.

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar zijn ze consulteerbaar voor je eigen bestuur en de provinciegouverneur

Merk op dat

 1. Het representatief orgaan krijgt geen toegang tot deze inzending, gezien het eredienstendecreet dit niet heeft voorzien.

Goedkeuringsbesluit Eindrekening door de Provinciegouverneur

Na ontvangst van de eindrekening gaat de provinciegouverneur aan de slag.

Het besluit van goedkeuring/niet-goedkeuring van de eindrekening wordt aangeleverd door de provinciegouverneur. Het besluit is consulteerbaar in de module Berichtencentrum.

Daar zijn ze consulteerbaar voor 4 ontvangers:

 1. Het bestuur van de eredienst

 2. Het centraal bestuur van de eredienst

 3. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 4. Het representatief orgaan

Bijkomend ontvangt de penningmeester het besluit per brief.

Last updated