Budget(wijziging) - In detail in een grote notendop

Inzending Budget(wijziging) door het (centraal) bestuur van de eredienst om advies te bekomen

De inzending budget(wijziging) met bijhorende gegevens worden ingediend via de module Toezicht.

1. Scenario "Inzending door bestuur van de eredienst zonder centraal bestuur"

Als bestuur dien je een advies aan te vragen bij het representatief orgaan. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Budget(wijziging) - Indiening bij Centraal bestuur of Representatief orgaan".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het representatief orgaan

2. Scenario "Inzending door bestuur van de eredienst met centraal bestuur"

2.1 Inzending door bestuur van de eredienst

Het centraal bestuur stuurt de budget(wijziging) gebundeld door naar het representatief orgaan voor een advies. Echter dient het bestuur van de eredienst de budget(wijziging) eerst in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Budget(wijziging) - Indiening bij Centraal bestuur of Representatief orgaan".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het centraal bestuur van de eredienst

2.2 Inzending door centraal bestuur van de eredienst

Als centraal bestuur dien je een advies aan te vragen bij het representatief orgaan. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Budgetten(wijzigingen) - Indiening bij Representatief orgaan".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het representatief orgaan

Merk op dat

 1. Indien je als bestuur van de eredienst een centraal bestuur hebt, dan komt de inzending van de budget(wijziging) enkel terecht bij het centraal bestuur. Het is aan het centraal bestuur om de budgetten(wijzigingen) via de module Toezicht gebundeld in te dienen.

Advies Budget(wijziging)

Het representatief orgaan voorziet een advies aan het centraal bestuur of het bestuur van de eredienst, indien het geen centraal bestuur heeft. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Advies budget(wijziging)".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor:

 1. Het representatief orgaan die de indiening heeft gedaan

 2. Het centraal bestuur OF Het bestuur van de eredienst in kwestie (indien het geen centraal bestuur heeft)

Inzending Budget(wijziging) door het (centraal) bestuur van de eredienst bij de toezichthoudende overheid

Na ontvangst van het advies moet de budget(wijziging) ingediend worden bij de gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder.

1. Scenario "Inzending door bestuur van de eredienst zonder centraal bestuur"

Als bestuur dien je de budget(wijziging) opnieuw in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Budget(wijziging) - Indiening bij toezichthoudende gemeente of provincie".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

2. Scenario "Inzending door centraal bestuur"

Als centraal bestuur dien je de budget(wijziging) opnieuw gebundeld in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Budget(wijziging) - Indiening bij toezichthoudende gemeente of provincie".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

Besluit budget(wijziging)

De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder voorziet het besluit over de budget(wijziging). Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor 5 ontvangers:

 1. Het bestuur van de eredienst in kwestie

 2. Het centraal bestuur van de eredienst

 3. De gemeente of provincie die de inzending heeft gedaan

 4. Het representatief orgaan

 5. De provinciegouverneur

Last updated