BBC beleidsrapporten en digitale rapportering - handige tips

 1. Stuur met een inzending van een beleidsrapport onmiddellijk het raadsbesluit (correct ondertekend) mee.

 2. Lever, bij voorkeur en indien mogelijk, alle (onderdelen van de) beleidsrapporten in PDF-formaat aan.

 3. Beperk zoveel mogelijk het aantal bestanden per beleidsrapport (voorbeeld: meerjarenplan, bijhorende toelichting en het raadsbesluit).

 4. Geef een duidelijke naam aan de bestanden (voorbeeld van een duidelijke naamgeving: Jaarrekening_2020_gemeente-ocmw_Lendelede).

 5. Vermijd onvolledige inzendingen. Controleer voor het versturen of alle onderdelen van het beleidsrapport dat aan de raad werd voorgelegd ook in het dossier opgenomen zijn.

 6. Gebruik het loket van het juiste bestuur. Elk bestuur heeft een eigen loket. Bezorg de digitale rapportering of de beleidsrapporten (en de raadsbesluiten) van het AGB of het APB dus niet via het loket van het gemeentebestuur of de provincie.

 7. Geef de correcte gegevens in:

  • Type dossier: wil je een inzending doen van een meerjarenplan, dan kies je “meerjarenplan” als type dossier. Wil je een inzending doen van een “jaarrekening”, dan kies je “jaarrekening” als type dossier.

  • Status: gebruik voor het meerjarenplan enkel de status origineel voor het 1ste meerjarenplan van de legislatuur. Aanpassingen van het meerjarenplan, bijvoorbeeld om de kredieten van een lopend boekjaar te wijzigen en/of om de kredieten van een volgend boekjaar vast te stellen, krijgen de status ‘herziening’;

 8. In geval van aanvullingen of correcties, bezorg je een nieuwe inzending met het volledige beleidsrapport waarin de aanvullingen of correcties zijn opgenomen. Als die aanvullingen of correcties het voorwerp waren van een nieuwe raadsbeslissing, bezorg dan ook dat raadsbesluit.

Last updated