Een titelvoerend burgemeester met waarnemend burgemeester en opvolger.

Een titelvoerend burgemeester met een einddatum en opvolger. De titelvoerende en waarnemende burgemeester worden opgevolgd door een effectieve burgemeester.

Zoek persoon 1

Zoek persoon 1 met mandaat burgemeester, en klik op Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Einddatum oud mandaat burgemeester effectief wijzigen van persoon 1

Zoek het mandaat Burgemeester, en klik Pas aan.

Kies vervolgens Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt

Voeg een nieuw mandaat burgemeester titelvoerend toe aan persoon 1

Vervolgens, voeg een nieuw mandaat toe aan persoon 1 als burgemeester, met status titelvoerend.

De records worden bijgehouden. Het wordt niet meer meegeteld in de huidige totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina indien het mandaat verlopen is. Titelvoerende en waarnemende burgemeesters worden meegenomen in de totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina (indien ze nog niet verlopen zijn).

Zoek persoon 2

Zoek persoon 2 die waarnemend burgemeester zou moeten worden, en klik op Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Voeg mandaat het burgemeester waarnemend toe aan persoon 1

Voeg het mandaat burgemeester toe, met status waarnemend, aan persoon 2. Vul ook de andere velden in — met dezelfde einddatum als persoon 1.

De records worden bijgehouden. Het wordt niet meer meegeteld in de huidige totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina indien het mandaat verlopen is. Titelvoerende en waarnemende burgemeesters worden meegenomen in de totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina (indien ze nog niet verlopen zijn).

Zoek persoon 3

Zoek persoon 3, die de opvolger zal zijn — en klik op Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Voeg het mandaat burgemeester effectief aan persoon 3 toe

Voeg het mandaat burgemeester toe (effectief), met als startdatum het moment waarop persoon 1 en 2 hun mandaat beëindigd wordt.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Voeg het mandaat "burgemeester" toe aan persoon 3.

Vul ook de andere velden in: status effectief, beleidsdomeinen en als startdatum de einddatum van de mandaten van persoon 1 en persoon 2.

Last updated