Meerjarenplan(aanpassing) - In detail in een grote notendop

Inzending Meerjarenplan(aanpassing) door het (centraal) bestuur van de eredienst

De inzending meerjarenplan(aanpassing) met bijhorende gegevens worden ingediend via de module Toezicht.

1. Scenario "Inzending door bestuur van de eredienst zonder centraal bestuur"

Als bestuur dien je een meerjarenplan(aanpassing) en alle bijhorende gegevens in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Meerjarenplan(aanpassing)".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het representatief orgaan

 2. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 3. De provinciegouverneur

2. Scenario "Inzending door bestuur van de eredienst met centraal bestuur"

2.1 Inzending door bestuur van de eredienst

Het centraal bestuur zendt de meerjarenplan(aanpassing) gebundeld in. Echter dient het bestuur van de eredienst de meerjarenplan(aanpassing) eerst in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Meerjarenplan(aanpassing)".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je eigen bestuur en:

 1. Het centraal bestuur van de eredienst

2.2 Inzending door centraal bestuur van de eredienst

Als centraal bestuur dien je gebundeld de meerjarenplannen(aanpassingen) in te dienen. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Meerjarenplannen(wijzigingen) van de besturen van de eredienst".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor je centraal bestuur en:

 1. Het representatief orgaan

 2. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

 3. De provinciegouverneur

Advies Meerjarenplan(aanpassing)

Het representatief orgaan voorziet een advies aan de gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder. Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Advies meerjarenplan(wijziging)".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor:

 1. Het representatief orgaan die de indiening heeft gedaan

 2. De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder

Besluit Meerjarenplan(aanpassing)

De gemeente of provincie die optreedt als hoofdtoezichthouder voorziet het besluit over de meerjarenplan(aanpassing). Dit verloopt via de module Toezicht via het formulier "Besluit over meerjarenplan(aanpassing) eredienstbestuur".

Na inzending komt het terecht in de module Databank Erediensten. Daar is het consulteerbaar voor 5 ontvangers:

 1. Het bestuur van de eredienst in kwestie

 2. Het centraal bestuur van de eredienst

 3. De gemeente of provincie die de inzending heeft gedaan

 4. Het representatief orgaan

 5. De provinciegouverneur

Last updated