Wat is het verschil tussen IPDC en LPDC?

Er bestaat een interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus en een lokale producten- en dienstencatalogus. Wat is het verschil?

IPDC

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) brengt alle informatie over alle verschillende producten en diensten van alle lokale, Vlaamse en federale overheden samen.

De inhoud in IPDC kan door iedereen geraadpleegd worden en via haar webservices opgehaald worden om te gebruiken in andere toepassingen of websites.

LPDC

De Lokale Producten- en Dienstencatalogus (LPDC) laat lokale besturen toe hun eigen specifieke informatie toe te voegen aan de IPDC. LPDC bevat dus enkel informatie over de producten en diensten van de lokale besturen. Informatie die wordt beheerd in LPDC wordt doorgegeven aan IPDC.

Elk lokaal bestuur heeft zijn eigen LPDC (ofwel een eigen toepassing ofwel de LPDC-module in het loket voor lokale besturen). De inhoud in LPDC kan enkel worden geraadpleegd en beheerd door medewerkers van het lokaal bestuur zelf, die de informatie eraan heeft toegevoegd.

LPDC biedt een heel aantal voordelen.

Last updated