Vervanging enkel in Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (artikel 68, §2 DLB), waarbij de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn afwijkt van die van de Gemeenteraad (lid blijft gemeenteraadslid, maar wordt in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vervangen).

Aanmelden

Meld u aan als OCMW en navigeer naar mandatenbeheer.

Zoek persoon 1

U kan de juiste persoon zoeken door de naam of achternaam in het zoekveld te typen, of door te sorteren op mandaat in de tabel.

Zoek persoon 1 in de tabel en klik op Bewerk. Geslacht kan u bovenaan terugvinden, rangorde en lijst kan u onder het specifieke mandaat terugvinden.

Genderbalans De genderbalans wordt momenteel niet opgenomen in het loket. Gelieve hier rekening mee te houden.

U kan ook sorteren op mandaat. Klik op de naam in de kolom om te sorteren. Een pijltje zal verschijnen met de richting.

Als u op Bewerk klikt, opent een overzicht van al de mandaten van de bettreffende mandataris.

Mandaat Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beëindigen van persoon 1

Zoek het mandaat Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, en klik Pas aan.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt.

Het record wordt bijgehouden. Het wordt niet meer meegeteld in de huidige totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina indien het mandaat verlopen is.

Zoek persoon 2

Zoek persoon 2, die persoon 1 moet vervangen. Dat kan via de tabel (voeg mandataris toe).

Het is mogelijk dat een persoon niet te vinden is in de tabel. Klik dan op "Voeg mandataris toe" om de persoon te zoeken. Indien deze niet verschijnt in de lijst, voeg een persoon toe buiten de lijst.

Genderbalans De genderbalans wordt momenteel niet opgenomen in het loket. Gelieve hier rekening mee te houden.

Persoon 2 instellen als opvolger mandaat Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van persoon 1

Voeg een nieuw mandaat toe aan persoon 2.

Voeg het mandaat Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn toe aan persoon 2, en vul de gevraagde velden met het juiste mandaat, de start- en einddatum.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Overige mandaten worden behouden

Persoon 1 kan zijn of haar andere mandaten gewoon behouden, ook in de Gemeenteraad.

Last updated