Vervanging schepen

Gender schepen (artikel 43, §3 DLB), waarbij de laatste schepen in rang vervangen wordt door het gemeenteraadslid van dezelfde lijst met de meeste naamstemmen.

Naamstemmen Naamstemmen worden nu niet opgenomen in het huidige loket. Gelieve hier rekening mee te houden.

Genderbalans De genderbalans wordt momenteel niet opgenomen in het loket. Gelieve hier rekening mee te houden.

Leden aantallen Er staat geen check op het aantal leden. Gelieve deze cijfers in het oog te houden.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Aanmelden

Meld u aan als een gemeentebestuur en navigeer naar mandatenbeheer.

Zoek persoon 1

U kan de juiste persoon zoeken door de naam of achternaam in het zoekveld te typen, of door te sorteren op mandaat in de tabel.

Eens u op een mandaat klikt, krijgt u een overzicht van al de mandaten van die persoon. Geslacht kan u bovenaan terugvinden, rangorde en lijst kan u onder het specifieke mandaat terugvinden.

Voorlopig kan men niet zoeken op rangorde, enkel op voornaam en familienaam van de mandataris. U kan wel sorteren op mandaat.

Klik op de naam in de kolom om te sorteren. Een pijltje zal verschijnen met de richting.

Mandaat schepen beëindigen van persoon 1

Zoek het mandaat Schepen, en klik Pas aan.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt.

Het record wordt bijgehouden. Het wordt niet meer meegeteld in de huidige totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina indien het mandaat verlopen is.

Zoek persoon 2

Zoek persoon 2, die persoon 1 moet vervangen. Dat kan in de tabel (voeg mandataris toe). Indien de persoon niet op de lijst staat, kan u deze toevoegen buiten de lijst.

Klik op Bewerk, en vervolgens op Voeg nieuw mandaat toe om een mandaat toe te voegen aan de mandataris.

Geslacht kan u bovenaan terugvinden, rangorde en lijst kan u onder het specifieke mandaat terugvinden.

Naamstemmen worden niet opgenomen in het mandatenbeheer — raadpleeg daarvoor een andere bron.

Genderbalans De genderbalans wordt momenteel niet opgenomen in het loket. Gelieve hier rekening mee te houden.

Persoon 2 instellen als opvolger mandaat schepen van persoon 1

Kies Schepen en vul de gevraagde velden in met de juiste beleidsdomeinen, rangorde, start- en einddatum.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

De gegevens werden opgeslagen in de databank, en zijn nu raadpleegbaar.

Last updated