Aansluiting Bestuur op het Loket

Ga vanaf de eerste keer vlot aan de slag met het Loket voor Lokale Besturen!

In deze handleiding lichten we drie concrete scenario's toe :

 • Je bestuur is nog nooit aangesloten op een digitaal kanaal

 • Je bestuur werkt met Religiopoint en je wenst over te schakelen naar het Loket

 • Je bestuur werkt met het Loket en je wenst over te schakelen naar Religiopoint

1. Je bestuur is nog nooit aangesloten op een digitaal kanaal

1.1 Aansluiting Bestuur op het Loket

Indien je bestuur wenst aan te sluiten op het Loket voor Lokale Besturen, dan dien je als bestuur deze beslissing te treffen. We ondersteunen namelijk geen besturen die Religiopoint én het Loket voor Lokale Besturen tegelijkertijd wensen te gebruiken.

Aan ons Helpdesk-team van het Loket (LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be) kan je vragen om je representatief orgaan (bv Bisdom Antwerpen) in te stellen als toegangsbeheerder, zodat je via het zelfregistratie-formulier toegang kan aanvragen.

Het Helpdesk-team van het Loket zal de volgende gegevens verzamelen van jouw erkend/erkenningszoekend bestuur.

 • Het KBO nummer van jouw organisatie

 • De OVO-code van jouw organisatie (als we die niet vinden op https://wegwijs.vlaanderen.be/#/organisations dan gaan we die aanvragen)

 • De aanvraag om jouw organisatie klaar te zetten in de doelgroep: Lokale Besturen

Het Helpdesk-team van het Loket stelt het representatief orgaan in als toegangsbeheerder door dit aan te vragen bij het Gebruikersbeheer-team.

Eenmaal dit is opgezet wordt je bestuur gevraagd om de toegang als bestuurslid aan te vragen via de zelfregistratiemethode die in de volgende sectie wordt toegelicht.

1.2 Aansluiting Bestuursleden op het Loket

1.2.1 Zelfregistratie in 5 stappen

Nadat het bestuur is ingesteld op het Loket, is het mogelijk om als bestuurslid ook toegang te krijgen tot het Loket.

 1. Klik op deze link voor de zelfregistratie: https://zelfregistratie-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/user/aanvraag?&an=287&dg=LB&ec=ABB_LoketLB_LB_CompEnt_Gebruiker

  1. Je zal toegang krijgen tot deze webpagina nadat je via ItsMe of e-ID bent aangelogd. Er zijn ook andere methodes voor aanloggen.

 2. Zoek jouw organisatie op, op naam of op KBO nummer

 3. Vul jouw gegevens in

 4. Selecteer alle contexten (je dient ze naar rechts te verschuiven)

 5. Als reden kan je het volgende opgeven: “Bestuurslid”

Bekijk onderstaande video voor een demonstratie:

2. Je bestuur werkt met Religiopoint en je wenst over te schakelen naar het Loket

Indien je bestuur wenst over te stappen naar het Loket voor Lokale Besturen, dan dien je als bestuur deze beslissing te treffen. We ondersteunen namelijk geen besturen die Religiopoint én het Loket voor Lokale Besturen tegelijkertijd wensen te gebruiken.

Je kan je abonnement bij Religiopoint stopzetten. Je dient hiervan ook een melding te doen bij ons Helpdesk-team van het Loket (LoketLokaalBestuur@vlaanderen.be). We dienen namelijk te de-activeren dat Religiopoint namens jouw bestuur informatie inzendt op jouw Loket.

Voor de opzet van je bestuur en je toegang als bestuurslid in het Loket kan je de bovenstaande instructies volgen in sectie 1.1 en 1.2.

3. Je bestuur werkt met het Loket en je wenst over te schakelen naar Religiopoint

Indien je bestuur wenst aan te sluiten op Religiopoint, dan dien je als bestuur deze beslissing te treffen. We ondersteunen namelijk geen besturen die Religiopoint én het Loket voor Lokale Besturen tegelijkertijd wensen te gebruiken.

Door contact op te nemen met Religiopoint (ondersteuning@religiosoft.be) kan je bestuur aansluiten op het platform van Religiopoint. Gezien je bestuur nog gekend is als Loket-gebruiker dienen de bestaande toegangsrechten van de bestuursleden stopgezet te worden. Hierdoor beperken we het risico van het simultaan gebruik van twee platformen.

3.1 Verwijderen bestaande toegang bestuursleden in het Loket

Neem contact op met je representatief orgaan (bv Moslim Raad van België) om toegang voor alle bestuursleden te laten verwijderen.

Last updated