Wie mag de notulen indienen bij het Loket voor Lokale Besturen?

Dat mag het bestuur zelf kiezen. Dat hoeft niet de voorzitter, secretaris of penningmeester te zijn, dat mag ook een gewoon bestuurslid zijn. Best minimum 2 personen hiervoor verantwoordelijk stellen.

Last updated