(Semi)-Automatisch Melden

Je kan vanuit je notuleringpakket of via gelinkt notuleren (semi-)-automatisch melden.

De module Toezicht in het Loket voor Lokale besturen is deel van het project LBLOD. Meer informatie over toezicht en module toezicht.

Melden

Manueel melden

Semi-automatisch melden

Last updated