Wissel Burgemeester-Schepen

Een wissel burgemeester-schepen, waarbij de burgemeester schepen wordt, en de schepen burgemeester wordt.

Aanmelden

Meld u aan als een gemeentebestuur en navigeer naar mandatenbeheer.

Zoek persoon 1

Zoek de burgemeester in de tabel door te sorteren op mandaat en klik Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Beëindig mandaat burgemeester van persoon 1

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt.

Het mandaat werd aangepast. De totalen zullen de huidige situatie reflecteren.

Voeg een nieuw mandaat schepen toe aan persoon 1

Aangezien de burgemeester na dit mandaat schepen zal worden, Voeg een nieuw mandaat toe

Kies Schepen en vul de gevraagde velden in met de juiste beleidsdomeinen, rangorde, start- en einddatum. De startdatum zal de einddatum van het burgemeesterschap zijn.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Het mandaat werd aangepast. De totalen zullen de huidige situatie reflecteren.

Vervolgens kan u de opvolger aanpassen in de mandatendatabank.

Zoek persoon 2

Zoek de opvolger van de burgemeester, persoon 2, en klik Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Beëindig het mandaat schepen van persoon 2

Zoek het mandaat Schepen en klik op Pas aan.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt — dat is dezelfde datum waarop het mandaat burgemeester voor persoon 1 afloopt.

Geef een nieuw mandaat burgemeester aan persoon 2

Voeg vervolgens een nieuw mandaat toe.

Vul de gevraagde velden in: mandaat burgemeester, effectief, de juiste beleidsdomeinen, start en einde. De startdatum zal dezelfde zijn als de einddatum van het mandaat schepen voor deze persoon.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Last updated