Worden de notulen ook doorgestuurd naar het representatief orgaan bij indiening via het Loket

Ja, wanneer het bestuur documenten oplaadt in het Loket komen deze automatisch terecht bij de andere actoren waarnaar het bestuur vroeger inzendingen per post moest doen (gemeente of provincie, representatief orgaan). Je hoeft dus slechts 1 keer de documenten op te laden.

Last updated