Toelichting verloop indiening en ontvangst van stukken

In deze handleiding wordt stapsgewijs toegelicht voor elke inzending welke module dient te worden gebruikt.

We voorzien een gedetailleerde toelichting voor de volgende stukken:

Last updated