Een gemeenteraadslid neemt ontslag, maar behoudt andere mandaten.

Een lid van de gemeenteraad/RMW dat ontslag neemt als raadslid maar in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) blijft zitten.

Aanmelden

Meld u aan als OCMW en navigeer naar mandatenbeheer.

Zoek persoon 1

Zoek het raadslid in de tabel en klik Bewerk. Dan opent een overzicht van al de mandaten van de betreffende mandataris.

Mandaat gemeenteraadslid beëindigen van persoon 1

Klik op Pas aan bij Gemeenteraadslid om het mandaat te beëindigen.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt.

Het record wordt bijgehouden. Het wordt niet meer meegeteld in de huidige totalen bovenaan de tabel op de overzichtspagina indien het mandaat verlopen is.

Andere mandaten blijven bestaan.

Andere mandaten kunnen blijven bestaan, ook in andere besturen zoals het OCMW.

Last updated