Feedbackrapporten Gelinkt Publiceren: Q&A

Veelgestelde vragen rond de feedbackrapporten voor Lokale Besturen (2023)

Lokale besturen in Vlaanderen moeten hun besluiten en andere documenten publiceren en melden als gelinkte open data. Zo kunnen mensen en (zoek)machines de informatie raadplegen en hergebruiken.

In kader van het hergebruik van de informatie van lokale besturen is Lokaal Beslist op poten gezet. De rapporten zijn dan ook opgesteld met het oog op de informatie die op dit webplatform zichtbaar is. Sommige gegevens die we op Lokaal Beslist tonen, is geen verplichte informatie, maar is wel nuttig voor de burger, de vereniging, de ondernemer. Daarom hebben we deze informatie meegenomen in het rapport. Heb je op bepaalde velden een lagere score, wil dit echter niet zeggen dat jouw bestuur (of je leverancier) niet voldoet aan de LBLOD-standaarden.

Wat is het verschil tussen ‘onontbeerlijke’ informatie en ‘aanbevolen’ informatie?

Voor dit rapport werd gekeken welke informatie we tonen op de website van Lokaal Beslist. De onontbeerlijke informatie heeft betrekking op de hoofdelementen van de informatie die we ter beschikking willen stellen aan de burger

De aanbevolen informatie is interessant als toegevoegde informatie, en willen we ook tonen op de website. Om deze informatie goed te kunnen visualiseren, moet deze informatie ook kunnen worden teruggevonden in jullie raadpleegomgeving.

De bedoeling is om informatie uit agendapunten en besluiten stap voor stap steeds verder te ontsluiten zodat er steeds meer toepassingen mogelijk zijn.

Ik zie lege velden in mijn rapport. Wil dit zeggen dat mijn leverancier niet voldoet aan de gelinkte open data standaarden?

In het algemeen zijn de gevalideerde leveranciers netjes in orde voor het gelinkt open data-verhaal. Met het opmaken van de rapporten merken we echter dat er hier en daar nog kleine foutjes kunnen zitten in de achterliggende code, waardoor de gegevens niet altijd goed kunnen worden opgepikt. Vaak zit dit in heel kleine dingen: een annotatie (machine leesbaar “labeltje” dat aan de informatie hangt) op de verkeerde plaats, een punt, komma of (hoofd)letter verkeerd. Er is heel veel data om door te gaan, dus dit is een werk van lange adem. Stap voor stap zijn we nu samen met de leveranciers aan het kijken om deze foutjes op te sporen en op te lossen.

Zie je lege velden, waar volgens jou toch informatie zou moeten te vinden zijn, meld het ons dus gerust, dan kijken we na waar de doorstroom van informatie nog hapert. Samen zorgen we er zo voor dat de juiste informatie op de juiste plek terecht kan komen.

Waarom vind ik AGBs, APBs, IGS’en terug in het rapport? Zijn deze ook gebonden aan het gelinkt publiceren en melden?

Momenteel is de verplichting voor het gelinkt publiceren en melden enkel voor gemeente, OCMW, provincie en district. Dit geldt nog niet voor de intergemeentelijke verenigingen, de verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, en de verzelfstandigde agentschappen.

Wanneer deze echter toch al gelinkt en open publiceren, pikken we die informatie eveneens op. Vandaar dat deze dan ook in de rapporten verschijnen.

Wat betekent “onbekend” in de rapporten?

Onbekend wordt ingevuld als er geen link gevonden is tussen een zitting en een bestuursorgaan (de relatie “aangenomen door”). Deze link wordt gewoonlijk gelegd in jullie notuleringssoftware. Hoewel dit voor alle leveranciers mogelijk is, lijkt dit af en toe mis te lopen. Hier kijken we samen met de leveranciers voor een oplossing.

Last updated