Titelvoerend burgemeester verhinderd, opgevolgd door een waarnemend burgemeester (Lubbeek)

Voorbeeld uit deze legislatuur: Burgemeester Theo Francken van Lubbeek wordt tot staatssecretaris benoemd in de federale regering; Tania Roskams wordt waarnemend burgemeester vanaf 22.12.2014; zij wordt als schepen opgevolgd door Geert Bofyn; Theo Francken wordt titelvoerend burgemeester en blijft ook raadslid tijdens de ganse legislatuur.

Aanmelden

Meld u aan als het gemeentebestuur Lubbeek en navigeer naar mandatenbeheer.

Zoek naar Theo Francken

Zoek naar Theo Francken, en klik op Bewerk naast een van de mandaten om de mandaten aan te passen.

Beëindig mandaat burgemeester effectief voor Theo Francken

Zoek het mandaat Burgemeester, en klik Pas aan.

Dat kan door de voor- of achternaam te typen in het zoekveld, of door te sorteren op mandaat.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat een andere status krijgt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat burgemeester effectief afloopt, en dus titelvoerend kan beginnen.

Voeg nieuw mandaat burgemeester titelvoerend toe aan Theo Francken

Klik Voeg nieuw mandaat toe om de nieuwe status van burgemeesterschap aan te duiden.

Voeg de status Titelvoerend toe van het nieuwe mandaat. De startdatum is het einde van het effectieve burgemeesterschap. De einddatum is tot het einde van de bestuursperiode (of tot wanneer er een opvolger is, ontslag, sterfte, ...)

Zoek naar Tania Roskams

Dat kan door de voor- of achternaam te typen in het zoekveld, of door te sorteren op mandaat.

Klik op Bewerk naast een van de mandaten om de mandaten aan te passen.

Beëindig het mandaat schepen voor Tania Roskams

Zoek het mandaat Schepen van Tania Roskams.

Kies Wijzig einde mandaat — het gaat hier om een wijziging in het mandaat, niet om een correctie, aangezien het mandaat van de persoon in kwestie stopgezet wordt.

Beëindig het mandaat, door het einde aan te passen naar de datum waarop het mandaat afloopt.

Voeg nieuw mandaat burgemeester waarnemend toe aan Tania Roskams

Nu er geen conflict meer is met het burgemeesterschap, kan een nieuw mandaat waarnemend Burgemeester toevoegd worden.

Kies Burgemeester en vul de gevraagde velden in met status waarnemend, de juiste beleidsdomeinen, start- en einddatum.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

De startdatum is de het moment waarop Theo Francken als titelvoerend burgemeester start. De einddatum is tot het einde van de legislatuur (of tot wanneer er een opvolger is, ontslag, sterfte, ...)

Zoek naar Geert Bovyn

Dat kan door de voor- of achternaam te typen in het zoekveld, of door te sorteren op mandaat.

Klik op Bewerk naast een van de mandaten om de mandaten aan te passen.

Voeg het mandaat schepen toe voor Geert Bovyn, als opvolger van Tania Roskams.

Voeg een nieuw mandaat toe aan Geert Bovyn.

Kies Schepen en vul de gevraagde velden in met de juiste beleidsdomeinen, rangorde, start- en einddatum.

Einde mandaat We nemen aan dat, indien het mandaat de volledige bestuursperiode inneemt, en er dus geen expliciete einddatum bestaat, het einde op 31 december gezet wordt (aan het einde van de bestuursperiode).

Het mandaat werd toegevoegd aan Geert Bovyn als opvolger van Tania Roskams. De totalen zullen de huidige situatie reflecteren.

Last updated