Handleiding Loket voor Lokale Besturen

Staan er fouten in deze handleiding? Neem contact op met [email protected] Deze handleiding wordt regelmatig onderhouden.

Waarvoor dient het Loket Lokaal Bestuur?

Functionaliteiten in het loket

Module
Mogelijkheden
Toezicht
Bezorg besluiten en overzichtslijsten aan de toezichthoudende overheid.
Bekijk en reageer op de berichten van de toezichthoudende overheid.
BBC-DR
Bezorg de digitale rapporten aan de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus.
Hou de mandaten binnen de gemeenten, OCMW’s, districten en provincies bij.
Hou hier de leidinggevende functies voor uw bestuur bij.
Hou hier de personeelsaantallen voor uw bestuur bij: aantal werknemers en voltijds equivalenten.
Volg hier uw aanvragen voor subsidiemaatregelen op.
Beheer uw producten en diensten.
Hou de bedienaren binnen de erediensten bij.
Hou de mandaten binnen de erediensten bij.
Voor erediensten:
Module
Mogelijkheden
Toezicht
Bezorg notulen en stukken aan de toezichthoudende overheid.
Bekijk en reageer op de berichten van de toezichthoudende overheid (ABB).
Hou de bedienaren binnen de erediensten bij.
Hou de mandaten binnen de erediensten bij.
Databank
Bekijk alle inzendingen van en naar uw bestuur
Er zijn ook filmpjes beschikbaar voor erediensten:
Denk even na voor u deze handleiding print! De bomen zullen u dankbaar zijn. We raden printen ten zeerste af — deze website wordt up to date gehouden, een geprinte versie niet.

Contact

Staan er fouten in deze handleiding? Heeft u meer informatie nodig? Neem contact op met [email protected]. Deze handleiding wordt regelmatig onderhouden.
Last modified 2mo ago